Third Year of ECW Project

به تاریخ 31.July.2022 تریننگ ده روزه ای «آشنایی با تدریس و ACR» توسط تیم ماستر ترینرها-ی دفتر TLO برای 30 تن از معلمان تازه استخدام شده‌ی تعلیمات محلی برگزار گردید.. در محفل افتتاحیه تریننگ، محترم آقای شهاب الدین ثاقب «رییس معارف ولایت هرات» حضور داشته […]